Dogovor o v samoizobraževanju - Dogovor o samoizobraževanju, osebni učni načrt, učni dogovor ali učna pogodba?

Avtorji

  • Nena Mijoč
  • Lili Mistral

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.12.1.38-48

Ključne besede:

izobraževanje, samoizobraževanje, dogovor o samoizobraževanju, osebni izobraževalni načrt, učna pogodba, učni cilji

Povzetek

Kar štirje izrazi so na voljo za podobna prizadevanja oziroma metoda izobraževanja, ki poveča učinkovitost izobraževanja odraslih !judi. V prispevku avtorici utemeljita prevod izraza »learning contract« v dogovor o samoizobraževanju kot metoda v izobraževanju odraslih, ki so jo zaceli pogosteje tudi v institucijah za formalno izobraževanje uporabljati v ZDA že okoli leta 1970. V času vseživljenjskega učenja, ko naj bi se vsakdo znal tudi uspešno učiti iz najrazličnejših virov, je se toliko pomembnejše, da znamo svoje izobraževanje načrtovati. Te kompetence razvija ravno metoda dogovora 0 samoizobraževanju, ki je že osvojila uspešna učeča se podjetja, počasi pa si utira pot tudi v forma/no izobraževanje. Dogovor o samoizobraževanju je pisni dogovor med najmanj dvema osebama, kjer bo ena oseba svetovala, druga pa se bo samoizobraževala. Kako pripravimo dogovor in kdo je odgovoren za njegovo pripravo in izpeljavo? Z dogovorom o samoizobraževanju (Sf) v pisni obliki pojasnimo cilje, tehnike, strategije in načina evalvacije izobraževalnega procesa. Hkrati pa izobraževanje tudi časovno opredelimo. Je močno motivacijsko sredstvo, ker izhaja iz potreb osebe, prilagajamo ga interesom in učnemu slogu osebe. Predvsem je to primerna metoda za pridobivanje kompetenc, za terensko delo in izkustveno učenje na delovnem mestu. Dogovor je zelo primeren in učinkovit tudi za samostojen akademski študij, se posebej, kadar ga kombiniramo z metoda pogovora in diskusije.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2006

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Dogovor o v samoizobraževanju - Dogovor o samoizobraževanju, osebni učni načrt, učni dogovor ali učna pogodba?. (2006). Andragoška Spoznanja, 12(1), 38-48. https://doi.org/10.4312/as.12.1.38-48

Podobni članki

1-10 od 607

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.