Učeča se organizacija - Element razvoja zaposlenih v podjetjih

Avtorji

  • Zdenka Birman Forjanič

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.12.1.50-60

Ključne besede:

učeča se organizacija, razvoj zaposlenih

Povzetek

V pričujočem prispevku nas bo zanimalo, kaj učeča se organizacija je, na kratko bo predstavljen koncept učeče se organizacije, nekaj pa bomo spregovorili tudi o pogojih, ki so potrebni za ustvarjanje učeče se organizacije. V metodološkem delu bomo na vzorcu 205 slovenskih podjetij in s pomočjo anketnega vprašalnika preverjali trditev, ali učeče se organizacije res več vlagajo v razvoj in usposabljanje zaposlenih v primerjavi z neučečimi se organizacijami. Šest skupnih značilnosti, ki so se pokazale kot tiste, ki na nek način lahko opredeljujejo učečo se organizacijo, nam bodo v pomoč pri opredelitvi organizacij na učeče se in neučeče se organizacije – če je imela organizacija štiri ali več teh značilnosti, Smo jo opredelili kot učečo se, če je bilo teh značilnosti manj, pa je organizacija opredeljena kot neučeča se.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2006

Številka

Rubrika

Za boljšo prakso

Kako citirati

Učeča se organizacija - Element razvoja zaposlenih v podjetjih. (2006). Andragoška Spoznanja, 12(1), 50-60. https://doi.org/10.4312/as.12.1.50-60

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)