Pismenost – stanje in potrebe na slovenskem podeželju

Avtorji

  • Livija Knaflič Andragoški center Slovenije
  • Ana Ileršič Andragoški center Slovenije

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.12.3.50-58

Ključne besede:

pismenost odraslih, pismenost kmečkega prebivalstva

Povzetek

Mednarodna raziskava o pismenosti odraslih je pokazala, do so med najšibkejšimi skupinami na področju pismenosti odrasli, ki se ukvarjajo s kmetijstvom. Ta del prebivalstva (v Sloveniji obsega 24 odstotkov celotne populacije) ima tradicionalno nižjo povprečno stopnjo izobrazbe, se v odrasli dobi manj izobražuje, vsakdanje dejavnosti pa ne zahtevajo zadostne rabe spretnosti povezanih s pismenostjo, zato ima pozabljanje še močnejši učinek.

V prispevku je predstavljena poglobljena obdelava podatkov iz mednarodne raziskave o pismenosti odraslih ter podatkov iz drugih dveh virov, s katero smo želeli podrobneje preučiti značilnosti prebivalcev podeželja z vidika njihovih izobraževalnih potreb na področju pismenosti. Ugotovljeno je, da med kmečkim prebivalstvom le 10 odstotkov odraslih dosega raven pismenosti, ki ustreza zahtevam današnjega časa. Primanjkljaji na področju pismenosti se kažejo na vseh področjih njihovega delovanja: kmetovanje, družina, prosti čas.

Z vidika zviševanja ravni pismenosti je vsekakor pomemben podatek, da kažejo veliko pripravljenost za pridobivanje spretnosti, povezw1ih s pismenostjo, med drugim tudi za uporabo računalnika. Prav tako so podatki o vsebinah, ki bi pritegnile udeležence s podeželja v izobraževanje, primerno izhodišče za načrtovanje ustreznih izobraževalnih ukrepov.

pismenost odraslih; pismenost kmečkega prebivalstva

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2006

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Pismenost – stanje in potrebe na slovenskem podeželju. (2006). Andragoška Spoznanja, 12(3), 50-58. https://doi.org/10.4312/as.12.3.50-58