Usposabljanje za življenjsko uspešnost. Programi UŽU izzivi podeželja

Avtorji

  • Ana Ileršič Andragoški center Slovenije
  • Livija Knaflič Andragoški center Slovenije

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.12.3.60-64

Ključne besede:

pismenost odraslih, pismenost podeželskega prebivalstva, programi za dvig pismenosti, programi UŽU

Povzetek

Vseživljenjsko učenje je postalo v današnji družbi nuja. Če želi posameznik slediti hitro spreminjajoči se družbi, je prisiljen v konstantno izobraževanje in usposabljanje. Ustrezna raven pismenosti - spretnost uporabe branja, pisanja, računanja in uporabe računalnika v vsakdanjih življenjskih situacijah - je postala ključnega pomena za uspešno delovanje v družbi. Izsledki (mednarodnih in domačih) raziskav so pokazali, da imamo v Sloveniji več različnih ciljnih skupin, pri katerih bi bilo še posebej potrebno izboljšati spretnosti, povezane s pismenostjo. Ena izmed njih so odrasli, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, in na Andragoškem centru smo pripravili izobraževalni program, namenjen prav tej populaciji. Programje del sklopa programov za dvig pismenosti Usposabljanje za življenjsko uspešnost (UŽU) in se imenuje UŽU, Izzivi podeželja. Posebnost vseh programov UŽU je projektno delo (reševanje konkretnih življenjskih situacij udeležencev) in prilagajanje vsebin programa udeležencem (program ima okvirno začrtane standarde znanja, učitelji pripravljajo projekte z vsebinami, prilagojenimi potrebam trenutne skupine udeležencev programa).

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2006

Številka

Rubrika

Za boljšo prakso

Kako citirati

Usposabljanje za življenjsko uspešnost. Programi UŽU izzivi podeželja. (2006). Andragoška Spoznanja, 12(3), 60-64. https://doi.org/10.4312/as.12.3.60-64