Ko spregovorijo argumenti in zvoki besed (O učenju retorike)

Avtorji

  • Tatjana Zidar

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.1.3-4.23-26

Povzetek

Vse bolj se zavedamo potrebe po znanju, ki bi nam omogočilo boljše javno nastopanje in boljše medosebno sporazumevanje. Če se omejimo le na moč argumentacije in glasovnega oblikovanja besedila, ki sta dva dela celote, ki bi jo lahko imenovali učinkovit javni nastop, spoznamo najprej pomen argumentacije: ob upoštevanju nravstvene dimenzije govorca oblikovati učinkovite argumente. Pri tem nam pomaga vsaj pet oblik stavčne argumentacije (dedukcija, indukcija, analogno, vzročno in znakovno sklepanje). Izogibati pa se moramo zvijačam in nepoštenosti pri argumentiranju (odvrnitev, teorija utvar, nevarne spekulacije ... ). Seveda pa je sama argumentacija premalo. Razviti moramo občutek za učinkovito zgradbo govora - kako učinkovito začnemo in sklenemo, kako stopnjujemo dramatičnost, kako razporedimo argumente, kakšen jezik uporabljamo ... Pri tem uporabljamo tri osnovne elemente prepričevanja: etos, patos, logos (uvedel jih je že Aristotel). Pri posredovanju vsebine nam pomagajo še »zvočni« elementi govora: intonacija, register, barva, jakost, tempo in izgovorjava. Da bo postal naš govorni nastop čim boljši, si prizadevajmo združiti kakovostni kaj in kakovostni kako - združiti vsebino in obliko govora.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

01.12.1995

Kako citirati

Zidar, T. (1995). Ko spregovorijo argumenti in zvoki besed (O učenju retorike). Andragoška Spoznanja, 1(3-4), 23–26. https://doi.org/10.4312/as.1.3-4.23-26

Številka

Rubrike

Članki