Condorcetov prispevek k razmišljanju o vlogi učenja v človekovem in družbenem življenju

Avtorji

  • Dušana Findeisen

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.1.3-4.33-38

Povzetek

V Sloveniji je zelo malo znanega o markizu de Condorcetu in njegovemu prispevku k razvoju javnega šolstva in izobraževanja odraslih. Zato avtorica najprej obravnava nekatere osnovne Condorcetove misli, na primer o razmerju med razumom, izkustvom in svobodo posameznika in narodov. Potem se zadrži pri nekaterih dejstvih iz Condorcetovega življenja, s katerimi bi bilo mogoče razložiti njegove poglede na izobraževanje in javno šolstvo, ki jih vsebuje njegov načrt javnega šolstva, temelj francoskega javnega šolstva po letu 1880. Poveže tudi Condorcetove misli z idejami nekaterih sodobnih francoskih in slovenskih avtorjev, ki se ukvarjajo z vprašanji, kot so urejanje medosebnih razmerij v družbi, učne sposobnosti otrok in odraslih, humanistične vede v poklicnem izobraževanju, enake pravice in možnosti za izobraževanje žensk, permanentno izobraževanje, znanje o življenju v demokraciji, uvedba verskega pouka v umike javnih šol itd.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 1995

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Condorcetov prispevek k razmišljanju o vlogi učenja v človekovem in družbenem življenju. (1995). Andragoška Spoznanja, 1(3-4), 33-38. https://doi.org/10.4312/as.1.3-4.33-38