Novosti, ki jih je vpeljala v letu 2013 sprejeta Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih za obdobje 2013–2020 (ReNPIO 2013–2020)

Avtorji

  • Peter Beltram Andragoški center Slovenije

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.21.3.97-98

Povzetek

Nekoliko neopazno je šla mimo novost, ki jo je vpeljal novi ReNPIO 2013–2020 (2013), sprejet v državnem zboru 24. oktobra 2013. Ta pomembni dokument opredeljuje prednostne naloge, programe, podporne dejavnosti, ciljne skupine, instrumente za spremljanje in obseg javnih financ, ki jih država namenja izobraževanju odraslih. Prejšnji ReNPIO, ki je veljal v obdobju 2005–2010, je vključeval le dve ministrstvi, sicer najbolj pomembni za področje izobraževanja odraslih, ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) ter ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), kar je bila njegova pomanjkljivost. Zato je novi ReNPIO zajel tudi druge resorje, ki v okviru svojih področij izvajajo dejavnosti in/ali programe, namenjene obveščanju, ozaveščanju, prosvetljevanju ali izobraževanju različnih ciljnih skupin odraslih, kar je vse mogoče obravnavati kot izobraževanje v širšem pomenu. 

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

28. 10. 2015

Številka

Rubrika

Poročila, odmevi, ocene

Kako citirati

Novosti, ki jih je vpeljala v letu 2013 sprejeta Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih za obdobje 2013–2020 (ReNPIO 2013–2020). (2015). Andragoška Spoznanja, 21(3), 97-98. https://doi.org/10.4312/as.21.3.97-98