Allen Tough – raziskovalec učenja in spreminjanja odraslih ter vizionar

Avtorji

  • Zoran Jelenc

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.21.3.99-105

Povzetek

Ko sem brskal po internetu, sem naletel na informacijo, ki me ni le presenetila, temveč tudi prizadela. Nisem si mogel misliti, da nas v Sloveniji nihče ni obvestil o smrti tega velikana andragogike, ki je s svojimi raziskavami, zlasti tistimi o učnih projektih odraslih, naredil epohalen premik v razumevanju filozofije in prakse učenja in izobraževanja odraslih. Danes očitno še nismo v celoti dojeli daljnosežnosti njegovega vpliva na celotno izobraževanje. O njegovem pomenu in vplivu na razvoj veliko povedo že podatki o citiranosti.[1] Najbolj znana njegova knjiga Učni projekti odraslih: Nov pristop v teoriji in praksi učenja odraslih (Adult's Learning Projects: A Fresh Approach to Theory and Practice in Adult Learning), ki je izšla v dveh izdajah (1971 in 1979), je navedena v 1.867 virih. Tudi druge njegove knjige so pogosto citirane. Po raziskavi Združenja za izobraževanje odraslih (Adult Education Association) iz leta 1978 je bil Allen Tough označen za enega od šestih najpogosteje citiranih in uporabljenih avtorjev. Njegovo zgodnje delo je spodbudilo 90 poglavitnih raziskav, ki so izhajale iz Toughovega dela, zapiše Shuch (2012) na spletni strani.


[1] A le kvantitativni podatki seveda niso tako pomembni kot vsebina Toughovega dela, ki jo bomo podrobneje spoznali v nadaljevanju. 

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

28. 10. 2015

Številka

Rubrika

Poročila, odmevi, ocene

Kako citirati

Allen Tough – raziskovalec učenja in spreminjanja odraslih ter vizionar. (2015). Andragoška Spoznanja, 21(3), 99-105. https://doi.org/10.4312/as.21.3.99-105

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

<< < 1 2 3