Vključenost odraslih v izobraževanje ter materialne spodbude za izobraževanje v Sloveniji in izbranih državah EU

Avtorji

  • Tanja Čelebič Urad RS za makroekonomske analize in razvoj

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.18.3.38-52

Ključne besede:

ključenost odraslih v izobraževanje, spodbude za izobraževanje, vseživljenjsko učenje, formalno izo- braževanje, neformalno izobraževanje, mednarodne primerjave

Povzetek

Država lahko z raznimi spodbudami povečuje vključenost odraslih (vseh odraslih ali izbranih ciljnih skupin) v izobra- ževanje. Spodbujanje vključenosti odraslih v izobraževanje omenjajo tudi domači in mednarodni strateški dokumenti. Prenovljeni strateški okvir na področju izobraževanja in usposabljanja postavlja v ospredje povečanje vključenosti niz- ko izobraženih v izobraževanje. V Sloveniji je vključenost odraslih v izobraževanje na razmeroma visoki stopnji, vendar pa so v vključenosti velike razlike glede na starost in izobrazbo udeležencev. V izbranih državah EU (Finska, Švedska, Združeno kraljestvo, Nizozemska, Avstrija in Belgija) so odraslim na voljo različne oblike materialnih spodbud za izobraževanje (brezplačno izobraževanje, štipendije, denarni dodatki, posojilo za izobraževanje, davčne olajšave, indi- vidualni izobraževalni računi, vavčerji, čeki za izobraževanje). Avstrija, Finska in Belgija imajo tudi podrobno urejen izobraževalni dopust. V Sloveniji bi bilo treba krepiti materialne spodbude odraslim za izobraževanje, nekatere od njih pa preoblikovati. Sprejeti bi bilo treba tudi novo resolucijo o nacionalnem programu izobraževanja odraslih.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

7. 10. 2012

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Vključenost odraslih v izobraževanje ter materialne spodbude za izobraževanje v Sloveniji in izbranih državah EU. (2012). Andragoška Spoznanja, 18(3), 38-52. https://doi.org/10.4312/as.18.3.38-52