Partnerstvo pri ugotavljanju izobraževalnih potreb in novi izobraževalni programi za brezposelne

Avtorji

  • Karmen Rajar
  • Tanja Možina

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.18.4.10-28

Povzetek

V prispevku prikazujemo, kako smo uporabili model partnerskega sodelovanja pri proučevanju izobraževalnih potreb in razvoju novih izobraževalnih programov v regionalnem okolju. Model smo razvili na Andragoškem centru Slovenije (ACS) v okviru razvojnega projekta z naslovom Razvoj kakovosti izobraževalne ponudbe v izbranih regijah. Osredotočili smo se na tri zaokrožene vsebinske sklope, in sicer ugotavljanje potreb po novih izobraževalnih programih, razvoj novih izobraževalnih programov ter njihovo umeščanje v regionalno okolje. Prikazujemo tudi temeljna metodološka izhodišča, na katerih so zasnovani novi izobraževalni programi, še posebno, kako v postopke kurikularnega načrtovanja umeščamo učnociljni in kompetenčni ter modularni pristop ter akcijsko izobraževanje. Posamezne faze v teh postopkih smo prikazali na treh primerih dobrih praks razvoja novih izobraževalnih programov v treh slovenskih regijah.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

7. 12. 2012

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Partnerstvo pri ugotavljanju izobraževalnih potreb in novi izobraževalni programi za brezposelne. (2012). Andragoška Spoznanja, 18(4), 10-28. https://doi.org/10.4312/as.18.4.10-28