Partnerstvo pri ugotavljanju izobraževalnih potreb in novi izobraževalni programi za brezposelne

Avtorji

  • Karmen Rajar
  • Tanja Možina

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.18.4.10-28

Povzetek

V prispevku prikazujemo, kako smo uporabili model partnerskega sodelovanja pri proučevanju izobraževalnih potreb in razvoju novih izobraževalnih programov v regionalnem okolju. Model smo razvili na Andragoškem centru Slovenije (ACS) v okviru razvojnega projekta z naslovom Razvoj kakovosti izobraževalne ponudbe v izbranih regijah. Osredotočili smo se na tri zaokrožene vsebinske sklope, in sicer ugotavljanje potreb po novih izobraževalnih programih, razvoj novih izobraževalnih programov ter njihovo umeščanje v regionalno okolje. Prikazujemo tudi temeljna metodološka izhodišča, na katerih so zasnovani novi izobraževalni programi, še posebno, kako v postopke kurikularnega načrtovanja umeščamo učnociljni in kompetenčni ter modularni pristop ter akcijsko izobraževanje. Posamezne faze v teh postopkih smo prikazali na treh primerih dobrih praks razvoja novih izobraževalnih programov v treh slovenskih regijah.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

07.12.2012

Kako citirati

Rajar, K., & Možina, T. (2012). Partnerstvo pri ugotavljanju izobraževalnih potreb in novi izobraževalni programi za brezposelne. Andragoška Spoznanja, 18(4), 10–28. https://doi.org/10.4312/as.18.4.10-28

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki