Dojemanje materinstva in starševstva skozi čas ‒ preliminarna študija

Avtorji

  • Anita Jug Došler Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani
  • Metka Skubic Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.18.4.57-71

Ključne besede:

rojstvo, vloge v družini, materinstvo, partnerstvo

Povzetek

Prispevek prinaša teoretični pregled in analizo obstoječega razumevanja koncepta materinstva in z njim povezanih dejstev ter rezultate raziskave na podlagi za ta namen oblikovanega in uporabljenega vprašalnika. Avtorici v uvodnem delu predstavita teoretični pregled dojemanja in doživljanja ženskosti in materinstva skozi zgodovino in čas, kako se materinstvo vrednoti danes ter kakšne so napovedi za prihodnost. V empiričnem delu je raziskano, kakšne so trenutne predstave študentov in študentk o materinstvu, kakšna je njihova ocena o trenutnem položaju in vlogi žensk in mater v povezavi z materinskim mitom in tradicionalno vlogo matere in očeta ter kakšne so glede tega napovedi za prihodnost. Raziskava je bila opravljena v letu 2012, vanjo je bilo vključenih 100 rednih študentov in študentk, od tega 50 moških (50 odstotkov) in 50 žensk (50 odstotkov) s štirih fakultet Univerze v Ljubljani. Statistično pomembna razlika se je pokazala na področju delitve vlog v družini in na področju pogleda na materin- stvo in žensko v prihodnosti (največ študentov (60,0 odstotka) ocenjuje, da se bodo matere v prihodnosti bolj posvečale karieri in manj družini, medtem ko je takšnega mnenja pomembno manj študentk (38,0 odstotka)). Posebej poudarjeno je dejstvo, da se študenti in študentke zavedajo sprememb, ki se pojavljajo skozi čas, čeprav rezultati še vedno kažejo prevladujoč tradicionalni pogled na materinstvo in vloge v družini. Rezultati kažejo, da se udeleženci raziskave zaveda- jo potrebe po enakosti spolov ter po enakovredni razdelitvi družinskih vlog med moškimi in ženskami. Naša raziskava je pokazala, da se tega bolj zavedajo ženske kot moški

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

7. 12. 2012

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Dojemanje materinstva in starševstva skozi čas ‒ preliminarna študija. (2012). Andragoška Spoznanja, 18(4), 57-71. https://doi.org/10.4312/as.18.4.57-71

Podobni članki

11-20 od 45

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.