Ohranjanje kulturne dediščine na presečišču med andragogiko in kulturno antropologijo - Študija primera: društvo Anbot

Avtorji

  • Nives Ličen Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
  • Maja Tomšič
  • Natalija Planinc

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.18.4.74-87

Ključne besede:

neformalno izobraževanje, izobraževanje odraslih, odrasli, študijski krožek, društvo, kulturna dediščina

Povzetek

Raziskava se je osredotočila na povezavo med neformalnim izobraževanjem in ohranjanjem kulturne dediščine v lokalnem okolju, za katerega so značilne večkulturnost in migracije. V okviru študije primera so bile uporabljene kvalitativne metode raziskovalnega dela, s katerimi je bilo analizirano izobraževanje v 28 študijskih krožkih v društvu Anbot za obdobje 2003–2011.Ugotovitve kažejo, da je izobraževanje učinkovito pri ohranjanju kulturne dediščine, ker je nastala tesna povezanost med prostovoljnim delom in strokovnim znanjem. Učinkovito je tudi pri konstruiranju lokalne identitete, saj sta se z delovanjem društva razvila pomensko okolje in skupnost, s katero se ljudje identificirajo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

07.12.2012

Kako citirati

Ličen, N., Tomšič, M., & Planinc, N. (2012). Ohranjanje kulturne dediščine na presečišču med andragogiko in kulturno antropologijo - Študija primera: društvo Anbot. Andragoška Spoznanja, 18(4), 74–87. https://doi.org/10.4312/as.18.4.74-87

Številka

Rubrike

Za boljšo prakso