Standardizacija izobraževanja odraslih v Republiki Hrvaški

Avtorji

  • Anita Klapan Fakulteta za humanistične in družbene študije, Rijeka
  • Sofija Vrcelj Fakulteta za humanistične in družbene študije, Rijeka
  • Siniša Kušić Fakulteta za humanistične in družboslovne študije, Rijeka

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.19.1.20-27

Ključne besede:

standardizacija, izobraževanje odraslih, ženske, validacija po spolu

Povzetek

V raziskavi smo analizirali izobraževanje odraslih v Republiki Hrvaški. Čeprav se izobraževanje odraslih na Hrvaškem dokaj dobro pravno urejeno in podprto in imamo razvito mrežo ustanov, ki se ukvarjajo izključno z izobraževanjem odraslih in/ali izvajajo izobraževanje odraslih, se kažejo različne težave. Pri snovanju usmeritev v izobraževanju odraslih najpogosteje srečamo domnevo, da so odrasli homogena skupina, kar pa ne drži. Kategorija obsega tako mladostnike, stare nad 15 let (če niso vključeni v srednješolsko izobraževanje), kakor tudi osebe v tretjem življenjskem obdobju. Odrasli se razlikujejo tudi po spolu, kar ni zanemarljivo, kadar govorimo o potrebah nezaposlenih, predvsem žensk. Pri standardizaciji izobraževanja odraslih je validacija po spolu pogosto zanemarjena. Na izobraževanje na vseh ravneh vplivajo tudi kompleksni odnosi v globalizaciji. To postane očitno pri poskusih udejanjanja listin (deklaracij) v tranzicijskih deželah, ki skušajo doseči standarde, kakršni so v veljavi v deželah s trdno tradicijo. V standardizaciji pa se skriva tudi nevarnost, da prezremo kulturo in družbene okoliščine neke dežele. Občutljivost in upoštevanje okoliščin so v osrčju izobraževanja (odraslih); potrebno je ustvariti nove strategije, da bomo premostili razlike med globalnimi usmeritvami in vsakodnevno prakso.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

7. 03. 2013

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Standardizacija izobraževanja odraslih v Republiki Hrvaški. (2013). Andragoška Spoznanja, 19(1), 20-27. https://doi.org/10.4312/as.19.1.20-27

Podobni članki

1-10 od 839

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.