Mehke veščine v visokošolskem izobraževanju

Avtorji

  • Jaka Vadnjal GEA College – Fakulteta za podjetništvo Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.19.1.45-57

Ključne besede:

mehke veščine, kompetence, visokošolsko izobraževanje, učenje, študijski programi

Povzetek

Čeprav Evropska komisija v strateških dokumentih daje vse večji poudarek mehkim veščinam, ki naj bi bile ključne za doseganje ciljev bolonjskega procesa, se zdi, da te veščine še niso našle prave poti v visokošolske izobraževalne programe. Razlog je deloma v tradicionalistični usmeritvi visokošolskega prostora, ki daje prednost znanstvenim podlagam študijskih programov pred njihovo aplikativno vrednostjo. Študija se ukvarja z vprašanjem ključnih mehkih veščin, ki bi jih bilo smiselno povezati s študijskimi programi bodisi kot sestavni del študijskih programov (del modulov ali samostojni modul) bodisi kot zunajštudijskeoblike. Na podlagi raziskave, ki je bila opravljena med kadrovskimi strokovnjaki v šestih državah, je bil prepoznan relativni pomen posameznih mehkih veščin, ki so bile razvrščene v tri ključne skupine: osebne, socialne in metodološko/kontekstualne. V zaključnem delu študije so podani predvideni študijski cilji pri vključevanju mehkih veščin v visokošolske študijske programe.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

7. 03. 2013

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Mehke veščine v visokošolskem izobraževanju. (2013). Andragoška Spoznanja, 19(1), 45-57. https://doi.org/10.4312/as.19.1.45-57

Podobni članki

1-10 od 642

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.