Družina ostaja pomembna za medgeneracijsko sodelovanje in učenje

Avtorji

  • Sonja Kump Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
  • Sabina Jelenc Krašovec Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.19.2.10-28

Ključne besede:

medgeneracijsko učenje, spremembe v družini, skupnost

Povzetek

V prispevku prikazujemo, kako smo uporabili model partnerskega sodelovanja pri proučevanju izobraževalnih potreb in razvoju novih izobraževalnih programov v regionalnem okolju. Model smo razvili na Andragoškem centru Slovenije (ACS) v okviru razvojnega projekta z naslovom Razvoj kakovosti izobraževalne ponudbe v izbranih regijah. Osredotočili smo se na tri zaokrožene vsebinske sklope, in sicer ugotavljanje potreb po novih izobraževalnih programih, razvoj novih izobraževalnih programov ter njihovo umeščanje v regionalno okolje. Prikazujemo tudi temeljna metodološka izhodišča, na katerih so zasnovani novi izobraževalni programi, še posebno, kako v postopke kurikularnega načrtovanja umeščamo učnociljni in kompetenčni ter modularni pristop ter akcijsko izobraževanje. Posamezne faze v teh postopkih smo prikazali na treh primerih dobrih praks razvoja novih izobraževalnih programov v treh slovenskih regijah.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

07.07.2013

Kako citirati

Kump, S., & Jelenc Krašovec, S. (2013). Družina ostaja pomembna za medgeneracijsko sodelovanje in učenje. Andragoška Spoznanja, 19(2), 10–28. https://doi.org/10.4312/as.19.2.10-28

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 5 > >>