Vloga raziskovalca praktika v akcijskem raziskovanju

Avtorji

  • Jelena Maksimović Filozofska fakulteta, Univerza v Nišu

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.18.2.54-64

Ključne besede:

akcijsko raziskovanje, učitelji, raziskovalec praktik, podiplomsko (ekspertno) izobraževanje

Povzetek

Raziskovalna vloga učiteljev v akcijskem raziskovanju je na pedagoških fakultetah in v podiplomskem (ekspertnem) izobraževanju že delujočih učiteljev še vedno premalo cenjena in vzpodbujana. V Srbiji vidijo učitelje še vedno pretežno kot posrednike in tehnike, katerih naloga je priprava in vodenje pouka po napotkih izvedencev, ki delujejo zunaj šolskih ustanov. Tako je učiteljem dodeljena bolj vloga obrtnika kot strokovnjaka in ustvarjalca. Akcijsko raziskovanje omogoča učiteljem skupaj z drugimi udeleženci v vzgojnem procesu (učenci, starši) uvajati v šolah spremembe za izboljšanje izobraževalne prakse in lasten razvoj. Spodbujanje učiteljev k akcijskemu raziskovanju lahko vodi v permanentno izobraževanje učiteljev, k spremembam v šolah, k profesionalizaciji učiteljskega poklica in v povezanost teorije s prakso. Pričujoča raziskava kaže, da statistična večina udeležencev vidi raziskovanje kot najpomembnejšo vlogo učitelja v akcijskem raziskovanju v šolah (34,62%), medtem kot se je najmanjše število udeležencev odločilo za vlogo opazovalca (1,54%). To izpričuje, da se učitelji zavedajo, kako pomembno je prevzeti vlogo praktika raziskovalca izobraževalne prakse.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

7. 05. 2012

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Vloga raziskovalca praktika v akcijskem raziskovanju. (2012). Andragoška Spoznanja, 18(2), 54-64. https://doi.org/10.4312/as.18.2.54-64

Podobni članki

1-10 od 548

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.