Mentorstvo – znanje preteklosti za ideje prihodnosti

Avtorji

  • Magda Zupančič Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.18.2.66-73

Ključne besede:

mentorstvo, krožno zaposlovanje, kompetence, prenos znanja

Povzetek

Mentorstvo je oblika prenosa znanja in izkušenj, ki v delovnem okolju pridobiva vedno večjo veljavo. Omogoča osvaja- nje novih znanj, iskalcem zaposlitve daje nova delovna mesta ter zmanjšuje neravnotežje med ponudbo in povpraševa- njem na trgu dela. Vključuje več raznolikih aktivnosti, povezuje mlade in starejše sodelavce, izkušene in novozaposlene v podjetju. Predvsem v kriznih časih lahko pripomore k hitrejšemu prehodu mladih iz izobraževanja/usposabljanja v zaposlenost ter s tem k nižji stopnji brezposelnosti mladih. Ob vzajemno odgovornem razvijanju mentorskih shem na podlagi izkušenj uspešnih držav, ki so mentorstvo že uvedle, lahko tudi v Sloveniji razvijemo svoj sistem prenosa znanja in izkušenj, s tem pripomoremo k ohranjanju in nadgradnji obstoječega znanja in izkušenj v delovnem okolju ter dose- žemo večjo vključenost v trg dela.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

7. 05. 2012

Številka

Rubrika

Za boljšo prakso

Kako citirati

Mentorstvo – znanje preteklosti za ideje prihodnosti. (2012). Andragoška Spoznanja, 18(2), 66-73. https://doi.org/10.4312/as.18.2.66-73

Podobni članki

1-10 od 244

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.