Potrjevanje neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja z evropske perspektive – povezovanje postopkov potrjevanja z nacionalnim ogrodjem kvalifikacij

Avtorji

  • Borut Mikulec Center RS za poklicno izobraževanje

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.21.4.7-19

Ključne besede:

evropska politika, potrjevanje neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja, nacionalno ogrodje kvalifikacij, izobraževanje odraslih

Povzetek

V prispevku analiziramo evropsko politiko potrjevanja neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja, ki je predstavljena kot »pripoved odrešitve« za izboljšanje delovanja trga dela, izhod iz brezposelnosti in krepitev konkurenčnosti gospodarstva. Izhajajoč iz sodobnejših spoznanj v teoriji izobraževanja odraslih o vrednotenju neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja, dokazujemo tezo, da evropska politika vrednotenja spodbuja predvsem ekonomski namen, kakor tudi vzpostavlja »kvalifikacijsko/ kreditni« model potrjevanja neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja. V nadaljevanju preučujemo vpliv evropske politike potrjevanja neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja v izbranih evropskih državah na primeru povezovanja postopkov potrjevanja z ogrodjem kvalifikacij ter ugotavljamo, da se je »kvalifikacijsko/kreditni« model potrjevanja uveljavil najprej v določenih evropskih državah in se kot »uspešen« model prenesel na raven skupne evropske politike potrjevanja neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Objavljeno

30.12.2015

Kako citirati

Mikulec, B. (2015). Potrjevanje neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja z evropske perspektive – povezovanje postopkov potrjevanja z nacionalnim ogrodjem kvalifikacij. Andragoška Spoznanja, 21(4), 7–19. https://doi.org/10.4312/as.21.4.7-19

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

<< < 1 2