Finančni položaj ljudskih univerz v obdobju 2004–2008

Avtorji

  • Olga Drofenik
  • Eva Zver

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.17.1.79-85

Ključne besede:

splošno neformalno izobraževanje odraslih, javni interes, Nacionalni program izobraževanja odraslih, ljudske univerze, finančni pogoji za uresničevanje javnega interesa

Povzetek

V prispevku avtorici obravnavata opredelitev javnega interesa v Nacionalnem programu izobraževanja odraslih na treh prednostnih področjih. Prikazujeta, koliko so k uresničevanju javnega interesa prispevale ljudske univerze, predvsem na prvem prednostnem področju – splošnem neformalnem izobraževanju odraslih. Osredotočili sta se na finančne razmere, v katerih so ljudske univerze v obdobju 2005–2008 izvajale programe v javnem interesu. Analiza je pokazala na izrazito nestabilne finančne razmere poslovanja. To je vodilo v nadaljnje zamiranje splošnega neformalnega izobraževanja odraslih in zmanjševanje udeležbe odraslih v izobraževanju. Po mnenju avtoric je nujno z ustrezno zakonsko ureditvijo in opredelitvami v Nacionalnem programu 2011–2015 zagotoviti uravnoteženo, stabilno, zadostno in učinkovito financiranje javnih izobra­ ževalnih organizacij za izobraževanja na vseh treh prednostnih področjih, še posebno pa na prvem, ki je ključnega pomena za demokratizacijo družbe in aktivno udeležbo odraslih v družbenih procesih. Ljudske univerze so in ostajajo med ključnimi izvajalkami na tem področju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

07.03.2011

Kako citirati

Drofenik, O., & Zver, E. (2011). Finančni položaj ljudskih univerz v obdobju 2004–2008. Andragoška Spoznanja, 17(1), 79–85. https://doi.org/10.4312/as.17.1.79-85

Številka

Rubrike

Za boljšo prakso