Okoljska etika in izobraževanje za trajnostni razvoj

Avtorji

  • Ljubo Mohorič Slovensko društvo evalvatorjev

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.17.3.73-84

Ključne besede:

ekonomska rast, meje rasti, entropija, trajnostni razvoj, biotska pestrost, antropocentrična etika, ekološka etika, intrinzičen odnos do narave, medgeneracijska solidarnost, javno mnenje, izobraževanje za trajnostni razvoj

Povzetek

Članek obravnava danes še kako aktualno vprašanje trajnostnega razvoja in meje rasti znotraj prevladujoče paradigme stalnega gospodarskega razvoja. Človeštvo se je znašlo pred težko odločitvijo, kako naprej, saj se nekatere posledice sedanjega antropocentričnega in netrajnostnega razvoja odražajo tako na naravnem okolju kot tudi na družbi. Ne glede na občasne gospodarske krize pomeni dosedanji gospodarski razvoj resno grožnjo prihodnjim rodovom, in to ne le človeškim. Zakon entropije je univerzalni zakon vesolja, ki mu tudi človek na Zemlji ne more ubežati. Dokazano je, da je večji del posledic, ki jih v okolju zaznavamo danes, antropogenega izvora, kar ne nazadnje potrjujejo tudi mnoge študije. Očitno je torej, da bo človek moral spremeniti del svojih ravnanj, predvsem pa temeljito premisliti svoj odnos do stalne gospo- darske rasti ter njenih dobrih in slabih posledic. Je morda rešitev nova ekološka etika, ki ne bo antropocentrična, ampak predvsem intrinzična – torej etika, ki ji trajnostni (uravnotežen, sonaraven) razvoj ne bo cilj, ampak sredstvo za dosego cilja? Bo morda pot do etike, ki bo odgovorno ravnala z okoljem in vsemi živimi bitji, krajša, ko bomo izkušnje starejših generacij prek ustreznega izobraževalnega koncepta prenašali na mlajše rodove? Morda. Na srečo so ti rodovi, ki so še kako dojemljivi za »novo« okoljsko/ekološko etiko, že med nami, saj vse skupaj povezuje usoda tega časa in prostora. To ni le naša osebna pravica in dolžnost, temveč, kot je razvidno iz članka, nas k odgovornemu ravnanju z okoljem obvezujejo tudi številni mednarodni dogovori.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

16. 10. 2011

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Okoljska etika in izobraževanje za trajnostni razvoj. (2011). Andragoška Spoznanja, 17(3), 73-84. https://doi.org/10.4312/as.17.3.73-84

Podobni članki

1-10 od 674

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.