Izobraževanje podjetnikov

Avtorji

  • Jaka Vadnjal

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.11.1.18-32

Ključne besede:

podjetništvo, podjetnik, izobraževanje

Povzetek

V prispevku avtor predstav!ja nekatere podatke o stanju izobrazenosti in izobrazevanja v slovenskih malih in srednjih podjetjih ter ocenjnuje vpliv izobrazevanja na uspeh podjetnistva. Ugotavlja, daje kakovostne ponudbe podjetniskega izobrazevanja se vedno premalo, ceravno je prakticno v vseh raziskavah ugotovljeno, da visja stopnja izobrazenosti podjetnikov prispeva k njihovemu veejemu uspehu. Podjetniki se se ne zavedajo dovolj pomena izobrazenosti za doseganje poslovnih ci!jev in tako mnoga podrocja znanj in sposobnosti zanemarjajo. Avtor v sklepnem delu prispevka ugotav!ja, da bi se drzava morala lotiti nadajnjega razvoja podjetnistva nacrtno, tako da bi v solski sistem pripeljala poslovne (podjetniske) ucne vsebine kot del rednega programa in v proracunu namenila del sredstev za nacrtno spodbujanje izobrazevanja podjetnikov.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2005

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Podobni članki

11-20 od 506

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.