Neformalno izobraževanje v mlajših odraslih - Teoretična in praktična načela neformalnega izobraževanja mlajših odraslih

Avtorji

  • Matej Cepin Andragoški center Slovenije

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.11.2.19-36

Ključne besede:

neformalno izobraževanje, mlajši odrasli

Povzetek

V prispevku bomo skusali opredeliti mlajse odrasle, pri cemer si homo pomagali z opredelitvljo pojmov mladosti in odraslosti. Ugotovili bomo, da mlajsih odraslih ne moremo opredeljevati po starosti, ampak po psihosocialni kategoriji. Kot spodnjo mejo dej!nicije mlajse odraslosti zato jemljemo obdobje, ko solski sistem ni vee edini dejavnik, ki narekuje njihov zivljenjski ritem. Kot zgornjo mejo pajemljemo obdobje, ko se njihov status v druzbi v veliki meri utrdi. Podrobneje si bomo ogledali teoreticna nacela neformalnega izobrazevanja mlajsih odraslih, s pomocjo raziskave pa jih homo preverili tudi v praksi. Ugotavljamo, da zanje poklic ni glavni v zivljenju, ceprav mu ze lijo posvetiti najvec izobrazevanja. Pri tem izpostavljajo tudi kljucne vescin e, ki niso povsem povezane s strokovno izobrazbo, zvisujejo pa vrednost posameznika na trgu delovne sile. Taki vesCini sta na primer ve5Cina komuniciranja in dela z racunalniki. NajuCinkovitejsi naCin uce1~ja mla}Sih odraslih je ucenje z delom, na splosno pa prevladujejo neformalne oblike ucenja, kjer je posameznik v ucnem procesu aktiven.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2005

Številka

Rubrika

Znanost razkriva

Kako citirati

Neformalno izobraževanje v mlajših odraslih - Teoretična in praktična načela neformalnega izobraževanja mlajših odraslih. (2005). Andragoška Spoznanja, 11(2), 19-36. https://doi.org/10.4312/as.11.2.19-36

Podobni članki

1-10 od 597

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.