Za premagovanje poklicne izgorelosti potrebujemo v izobraževanje - Osebni izobraževalni moduli za preprečevanje in zdravljenje izgorelosti (1. del)

Avtorji

  • Dušana Findeisen Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.11.2.37-51

Povzetek

Izgorelost - in se posebno poklicna izgorelost - prizadene vse vee !judi. Nastane zaradi bremen, s katerimi se spopadamo v zivljenju in/ali na delu. lzgorelost ( angl. burnout) je bolezen tistega, ki se dolgo in vztrajno bori, ki se bori dlje in navadno bolje kakor drugi, za neko idejo, za nek nacin dela in zivljenja, za neke odnose. Je bolezen tistega, ki spozna, da ni v reciprocnih odnosih v delovnem in/ali zasebnem svetu. Ce taksna borba traja dolgo, se lahko prelomi v izgorelost, kar skodi psiholoskemu infizicnemu zdravju osebe, pa tudi njenemu socialnemu in druf.inskemu okolju. V stanju izgorelosti pride do transformacije osebnosti, zamenjave vrednostnega sistema, iskanja novega odnosa do dela, !judi in sveta. To stanje spremljajo custvena in nevroloska kriza, razlicni somatski znaki, celo suicidalne misli. V njej nastanejo bioloske, kemicne, custvene in kognitivne spremembe. Raziskave na tem podrocju so stevilne in zlagoma so raziskovalci uspeli podati uporabljivo in natancno definicijo izgorelosti, pregledati njene pojavne oblike, vzroke in posledice tega stanja z vidika osebe same, njenih delovnih odnosov in v sirsem okolju ter glede na delovno organizacijo. Zbrana spoznanja lahko pripomorejo k oblikovanju izobrazevalnih programov za preprecevanje in zdravljenje izgorelosti. Programov, s katerimi je moe izobraziti izobrazevalce in zaposlene v podjetjih ter tako doseCi primerne psiholoske delovne pogoje, programov za ozavdcanje javnosti in osebnih izobrazevalnih modulov, s katerimi spremljamo izgorele osebe na novi poti.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2005

Številka

Rubrika

Znanost razkriva

Kako citirati

Za premagovanje poklicne izgorelosti potrebujemo v izobraževanje - Osebni izobraževalni moduli za preprečevanje in zdravljenje izgorelosti (1. del). (2005). Andragoška Spoznanja, 11(2), 37-51. https://doi.org/10.4312/as.11.2.37-51

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 5 6 7 > >>