Mnenje drugih potrebujemo zato, v da smo boljši. Študentsko ocenjevanje predavateljev višjih strokovnih šol

Avtorji

  • Vanda Rebolj

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.11.2.64-74

Ključne besede:

ocenjevanje, visje strokovne šole

Povzetek

Avtorica v prispevku obravnava problematiko ocenjevanja predavateljev in uCiteljev s strani dijakov oz. studentov, osredotoca pa se predvsem na visje strokovne sole. Ugotavlja, daje ocenjevanje za napredovanje in progresivno spreminjanje sole nedvomno potrebno. Ob tem navaja tudi nekaj dilem, ki se pojavljajo pri ocenjevanju uCiteljev oz. predavateljev, pri cemer izpostavi predvsem strokovna nivoja ocenjevalca in ocenjevanca. Avtorica priporoca, da se zaradi nižjega strokovnega nivoja ocenjevalca od ocenjevanca ne ocenjuje strokovnih kompetenc uCitelja, temvee uCinek strokovnih kompetenc, tore} sam uCinek oz. uspdnost ucnega procesa. Na lastnem prakticnem primeru visje strokovne sole predstavi, kako je mogoce proces ocenjevanja učiteljev uspesno in neboleče implementirati ter tako sosledicno vzpostaviti konstruktivni dialog med studenti, uCitelji oz. predavatelji ter vodstvom sole.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2005

Številka

Rubrika

Za boljšo prakso

Kako citirati

Mnenje drugih potrebujemo zato, v da smo boljši. Študentsko ocenjevanje predavateljev višjih strokovnih šol. (2005). Andragoška Spoznanja, 11(2), 64-74. https://doi.org/10.4312/as.11.2.64-74

Podobni članki

1-10 od 85

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.