Upajmo si biti starši. Praktično delovanje dveh sol za starše

Avtorji

  • Andreja Jereb

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.11.2.75-87

Ključne besede:

ozaveščanje staršev, kvalitetna komunikacija v družini, aktivna vloga staršev

Povzetek

V prispevku predstavljam dva primera uspdne prakse sole za starSe. Prvi zasluzi pozornost, ker zajema vse potrebne vsebine za ozavdcanje starsev o kompleksnosti in konfliktnosti odnosov v druzini tako med zakoncema kot tudi med starsi in mladostniki. Program je pripravljen sistematicno, sreeanja so strukturirana in privlacna za starSe mladostnikov, ki marsikatero tezavo iz doma prepoznajo v stevilnih primerih iger vlog. Drugi, spanski primer, zasluzi pozornost predvsem zaradi aktivne vloge starsev pri pripravi na sreeanje, z leti vedno aktivnejSe vloge na srecanjih in v pogovorih v druZini, zaradi cesar je precej zahteven tako za voditelja kot za starSe, a sodee po izjavah starsev iskana in uspdna metoda dela s starsi.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2005

Številka

Rubrika

Za boljšo prakso

Kako citirati

Upajmo si biti starši. Praktično delovanje dveh sol za starše. (2005). Andragoška Spoznanja, 11(2), 75-87. https://doi.org/10.4312/as.11.2.75-87