Mednarodne aktivnosti univerz v pogojih naraščajoče tekmovalnosti. Regulative svobodnega trženja WTO-GATS

Avtorji

  • Sonja Kump Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.11.3.8-21

Ključne besede:

globalizacija, internacionalizacija, univerza, bolonjski proces, WTO-GATS, prosti izobraževalni trg

Povzetek

Clanek obravnava konceptualno razumevanje izrazov globalizacija in internacionalizacUa ter njuno uporabo v kontekstu visokega solstva. Avtorica v tej zvezi obravnava Bolonjsko deklaracijo in predpostavlja, da bo bolonjski proces bolj kot kooperativno internacionalizacijo pospesil kompetitivno intemacionalizacijo in posledicno komercializacijo visokega solstva. stem bo ogrozena ideja evropske tradicionalne univerze in Evropi preti nevarnost, da bo izgubila eno svojih prednosti. V posebnem poglavju analizira regulative svobodnega trzenja WTO-GATS, ki na podrocju izobrazevanja vkljucujejo pet kategorij: osnovnosolsko, srednjesolsko in visokosolsko izobrazevanje, izobrazevanje odraslih ter druge izobrazevalne storitve. Sledi razmislek o moznostih prostega visokosolskega trga v SlovenUi in o tem, ali bodo tradicionalne univerze prezivele sedanje pritiske globalne kompetitivne naravnanosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Objavljeno

01.12.2005

Kako citirati

Kump, S. (2005). Mednarodne aktivnosti univerz v pogojih naraščajoče tekmovalnosti. Regulative svobodnega trženja WTO-GATS. Andragoška Spoznanja, 11(3), 8–21. https://doi.org/10.4312/as.11.3.8-21

Številka

Rubrike

Znanost razkriva

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

<< < 1 2 3 > >>