Vključenost odraslih v v izobraževanje. Koliko nas dejavnosti vsakdanjega življenja spodbujajo k temu

Avtorji

  • Jasmina Mirčeva Andragoški center Slovenije

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.11.4.10-21

Ključne besede:

vključenost, izobraževanje odraslih, udeležba

Povzetek

Evropski svet je sprejel tri dolgorocne cilje na podrocju izobrazevanja: izboljsati kakovost ter ucinkovitost sistemov izobrazevanja ter usposabljanja v Evropski uniji, vsem ola}Sati dostop do izobrazevanja in usposabljanja ter odpirati izobrazevalne sisteme v sirse okolje. v prispevku homo izhajali predvsem iz drug ega cilja in najprej predstavili, kakšna je bila po raziskovalnih ugotovitvah vkljucenost odraslih v izobrazevanje v Sloveniji in koliko je izohbazevanje dostopno razlicnim druzbenim skupinam. Posehno pozornost homo namenili vprasanju, kakSna je povezanost nacina preživljanja (organiziranosti) vsakdanjega zivljenja in stopnje vkljucenosti v izobrazevanje. Prispevek temelji na rezultatih raziskave o vkljucenosti prebivalcev Slovenije v izobrazevanje odraslih, ki je bila izvedena leta 1987, 1998 in 2004. Podatki so bili pridobljeni na reprezentativnem vzorcu slovenske populacije v starosti od 16 do 65 let.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

01.12.2005

Kako citirati

Mirčeva, J. (2005). Vključenost odraslih v v izobraževanje. Koliko nas dejavnosti vsakdanjega življenja spodbujajo k temu. Andragoška Spoznanja, 11(4), 10–21. https://doi.org/10.4312/as.11.4.10-21

Številka

Rubrike

Znanost razkriva