Pristopi k učenju pri študentih tehnike. Družbene in tehnološke spremembe zahtevajo spremenjeno učenje

Avtorji

  • Darjo Zuljan
  • Milena Valenčič Zuljan Pedagoška fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.11.4.22-30

Ključne besede:

pristopi k učenju, pojmovanje učenja, globinsko učenje

Povzetek

Avtorja v prispevku obravnavata razlicna pojmovanja ucenja, ki pomembno vplivajo na pristop k ucenju. v raziskavi 0 pristopih ucenja pri studentih tehnike odkrivata, da njihova pojmovanja pogojujejo tudi pristope k ucenju. Odkrivata, da sta najpogostejsa pristop k ucenju v smislu reprodukcije in globinski pristop. Poudarita, da je treba vee pozornosti namenjati globinskemu pristopu k ucenju, sa} morajo studenti tehnike poleg strokovnih znanj razviti tudi druge kompetence, kot sta komunikacijska in vodstvena kompetenca.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2005

Številka

Rubrika

Znanost razkriva

Kako citirati

Pristopi k učenju pri študentih tehnike. Družbene in tehnološke spremembe zahtevajo spremenjeno učenje. (2005). Andragoška Spoznanja, 11(4), 22-30. https://doi.org/10.4312/as.11.4.22-30

Podobni članki

1-10 od 376

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.