Na poti do spodbudnega v študijskega okolja. 0 ločenosti in prežemanju akademske in bivalne sfere v univerzitetnih središčih

Avtorji

  • Zdravko Mlinar Fakuleta za družbene vede

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.11.4.31-46

Ključne besede:

univerza, bivalno in ucno okolje, bivalno-ucne skupnosti, studentski domovi, studentske subkulture, hedonizem

Povzetek

Članek predstavlja izsek iz obseznejsega prostorsko-socioloskega raziskovanja sprememb v univerzitetnih sredisCih. Se pose be} se osredotoca na sedan} a locenost ter na moznosti povezovanja in medsebojnega vplivanja bivalnega in ucnega okolja. Konceptualna (vsebinska), kadrovsko-organizacijska in prostorska locenost hkrati pogojujejo doloceno osiromasenje in intelektualno praznino, ki jo avtor- na podlagi vee kot 40 nestandardiziranih intervjujev in analize dokumentov- razkriva v studentskih domovih v Ljubljani in na Obali. To praznino zapolnjuje hedonizem in jo spremlja nizka motiviranost za profesionalno-karierne in sirfe druzbene cilje. Zato avtor poizkusa pritegniti izkusnje o inovativnih resitvah iz drugih drzav- Velike Britanije, Nemcije in ZDA. Se zlasti je obetavno uvajanje 'bivalno-ucnih skupnosti' na stevilnih ameriskih univerzah. Stem se hkrati nakazujejo usmeritve za projektiranje in graditev objektov, ki smo jih doslej oznacevali kot studentske domove.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2005

Številka

Rubrika

Znanost razkriva

Kako citirati

Na poti do spodbudnega v študijskega okolja. 0 ločenosti in prežemanju akademske in bivalne sfere v univerzitetnih središčih. (2005). Andragoška Spoznanja, 11(4), 31-46. https://doi.org/10.4312/as.11.4.31-46

Podobni članki

1-10 od 308

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.