Medkulturno usposabljanje za mednarodno poslovanje. Kulturne razlike in kulturno usposabljanje menedžerjev

Avtorji

  • Daša Lukas

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.11.4.48-56

Ključne besede:

multinacionalke, mednarodne operacije, ekspatriot, kultura, kulturne razlike, dimenzije kulture, medkulturna usposabljanja, mentorstvo

Povzetek

V danasnjem globalnem okolju je ucinkovit menedzment, sposoben koordiniranja mednarodnih operacij, osnova za implementacijo globalnih strategij. Zato je za mednarodna podjetja strateskega pomena razvoj mobilnih menedzerjev, usposobljenih za opravljanje mednarodnih operacij. To pa pomeni, da je za upravljanje cloveskih virov eden izmed stratesko najpomembnejsih in najzahtevnejsih izzivov oblikovanje visoko kvalificiranega, fleksibilnega in mednarodno mobilnega kadra. Taksni menedzerji morajo biti sposobni dalj casa ziveti in uspesno delovati v tujem okolju, da lahko opravljajo mednarodne operacije, torej prenasajo znanja, strategije, filozofije in kulturo maticne organizacije na svoje podruznice. Do najvecjih tezav pri mednarodnih operacijah obicajno prihaja zaradi nepoznavanja tuje kulture in kulturnih razlik, zato so strokovnjaki s tega podrocja razvili stevilne metode za premostitev omenjenih tezav. Za najuspesnejso metoda se je izkazalo medkulturno usposabljanje osebe in njegove/njene druzine.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2005

Številka

Rubrika

Za boljšo prakso

Kako citirati

Medkulturno usposabljanje za mednarodno poslovanje. Kulturne razlike in kulturno usposabljanje menedžerjev. (2005). Andragoška Spoznanja, 11(4), 48-56. https://doi.org/10.4312/as.11.4.48-56

Podobni članki

1-10 od 182

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.