Usposabljanje zaposlenih za premagovanje stresa

Avtorji

  • Sonja Treven

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.11.4.69-76

Ključne besede:

posledice stresa, premagovanje stresa na ravni posameznika, usposabljanje za premagovanje stresa v organizacijah

Povzetek

Beseda stres je danes ena izmed najpogosteje uporabljanih besed. Zivimo v svetu, ki se hitro razvija in zahteva od nas nenehna prilagajanja. Spreminjajo se tehnologija, druzbene navade, vrednote, druzbene strukture in ljudje. Tudi tempo zivljenja je vedno hitrejsi. Kar je bilo vee raj novo, je danes ze staro. Mnogi se zavedajo pozitivne pomembnosti teh sprememb, le malokdo pa pomisli na negativne posledice, ki nam jih prinasajo. Ena izmed pomembnejsih negativnih posledicje tudi stres. Ljudje se odzivajo na stresne situacije zelo razlicno. Nekateri so uspesnejsi pri soocenju z njimi, drugi pa se nanje odzivajo z veejo stopnjo stresa. Taka prvi kot tudi drugi pa se lahko naucijo ucinkovito obvladovati stres v svojem zivljenju s pomocjo razlicnih metod. Individualne met ode, ki so se doslej izkazale za uspesne, so redna fizicna aktivnost, meditacija in druge metode za sproscanje, zdrav zivljenjski slog in upravljanje casa. v organizacijah, v katerih so zaposleni, jim lahko pomagajo tako, da organizirajo in jih vkljucijo v ustrezne programe usposabljanja, na katerih se seznanijo s problematiko stresa in premagovanja stresa.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2005

Številka

Rubrika

Za boljšo prakso

Kako citirati

Usposabljanje zaposlenih za premagovanje stresa. (2005). Andragoška Spoznanja, 11(4), 69-76. https://doi.org/10.4312/as.11.4.69-76

Podobni članki

1-10 od 937

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.