Učitelj odraslih kot v spodbujevalec kritičnega v mišljenja

Avtorji

  • Sabina Jelenc Krašovec Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.10.4.13-26

Povzetek

Prispevek obravnava uciteljevo vlogo in njegov polozaj v ucnem procesu, ki sta odvisna od njegove.filozofije; ta se oblikuje kot posledica uCiteljevega odnosa do razlicnih subjektov ucenja ucitelja, udelezencev, virov, procesa ucenja) in organizacije ucnega procesa (uporabe ucnih metod, sprejemanja odraslih kot udelezencev ucenja ipd.). UCitelj odraslih lahko v skladu stem ravna kot spodbujevalec kriticnega mis(j enja in ustvarjalnosti, ki odrasle »osvobajata« usta(jenih vzorcev ucenja in delovanja, ali paje po drugi strani oseba, ki spodbuja nerejlektivno mis!jenje, prilagajanje uciteljevim zahtevam in vnaprej dolocenim ci(jem. Prispevek obravnava naslednje teme: spreminjajoče vloge ucitelja in poucevanja kot posledice novih spozna11j; stil poucevanja kot pomemben dejavnik spodbujanja neodvisnosti in odlocanja v procesu ucenja odraslih; vpliv ciljev izobrazevanja na oprede(jevanje vloge ucitelja; ucitelja odraslih kot dejavnika spodbujevanja udelezbe odraslih v procesu ucenja in izobrazevanja.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2004

Številka

Rubrika

Znanost razkriva

Kako citirati

Učitelj odraslih kot v spodbujevalec kritičnega v mišljenja. (2004). Andragoška Spoznanja, 10(4), 13-26. https://doi.org/10.4312/as.10.4.13-26

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>