Več pozornosti našemu strokovnemu izrazju. Pravilna raba izrazoslovja krepi stroko

Avtorji

  • Zoran Jelenc

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.10.4.40-49

Povzetek

Našemu strokovnemu izrazju ne namenjamo dovolj pozornosti. Mnoge, tudi zelo splošne in za naša stroka, tj. izobraževanje odraslih, temeljne izraze uporabljamo površna in nekritična, zato pogosta ista vsebina, pojme in njihov pomen izražamo z različnimi izrazi. Zahteve, da jih pravilno uporabljajo, je smiselno nasloviti taka na strokovnjake in delavce v izobraževanju odraslih, pedagogiki in andragogiki kakor tudi na druge strokovnjake in vse tiste (npr. novinarji), ki jih uporabljajo v javnosti. Neustrezna in neenotna raba strokovnih izrazov lahka povzroča zmeda in nesporazume, je pa tudi zrcala šibkosti stroke. Razvijanje terminologije je zahteven proces, a ključnih strokovnih izrazih pa se je treba dogovoriti in a predlaganih trditvah doseči, kolikor je mogoče, zadovoljivo soglasje.Nasemu strakavnemu izrazju ne namenjama davalj pazarnasti. Mnage, tudi zela splasne in zanasa straka, tj. izabrazevanje adraslih, temeljne izraze uparabljama pavrsna in nekriticna, zatapagasta ista vsebina, pajme in njihav pamen izrazama z razlicnimi izrazi. Zahteve, da jihpravilna uparabljaja, je smiselna naslaviti taka na strakavnjake in delavce v izabrazevanjuadraslih, pedagagiki in andragagiki kakar tudi na druge strakavnjake in vse tiste (npr.navinarji), ki jih uparabljaja v javnasti. Neustrezna in neenatna raba strakavnih izrazav lahkapavzraca zmeda in nesparazume, je pa tudi zrcala sibkasti stroke. Razvijanje terminalagije jezahteven praces, a kljucnih strokavnih izrazih pa se je treba dagavariti in a predlaganih rditvahdaseCi, kalikar je magace, zadavaljiva saglasje.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2004

Številka

Rubrika

Za boljšo prakso

Kako citirati

Več pozornosti našemu strokovnemu izrazju. Pravilna raba izrazoslovja krepi stroko. (2004). Andragoška Spoznanja, 10(4), 40-49. https://doi.org/10.4312/as.10.4.40-49

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

<< < 1 2 3