Učinki vpeljevanja modela kakovosti POKI na šolo

Avtorji

  • Jasna Kržin Stepišnik

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.10.4.50-57

Ključne besede:

kakovost, izobraževanje odraslih, evalvacija

Povzetek

V stevilnih drzavah ze nekaj let oblikujejo sistemske resitve, povezane z ugotavljanjem in zagotavljanjem kakovosti vzgoje in izobrazevanja. Tudi v Sloveniji se zavedamo pomena vzpostavitve mehanizmov ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti ter iskanja lastne poti do visje kakovosti sistema vzgoje in izobrazevanja. Temu so namenjeni tudi posamezni modeli kakovosti, ki jih vpe!jujemo v izobrazevalne organizacije. Na podrocju izobrazevanja odraslih je razvit model za presojanje in razvijanje kakovosti POKI (Ponudimo odraslim kakovostno izobrazevanje). Z vpe!javo modela v solsko prakso lahko prvic ugotavljamo tudi njegove uCinke. Na osnovi zunanje evalvacije vpeljevanja modela za presojanje in razvijanje kakovosti POKI in uCinkov, ki smo jih zaznali na soli, ugotavljam, da je bil temeljni cilj projekta, tj. prispevek k povečani skrbi za kakovost na nasi soli, dosezen.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2004

Številka

Rubrika

Za boljšo prakso

Kako citirati

Učinki vpeljevanja modela kakovosti POKI na šolo. (2004). Andragoška Spoznanja, 10(4), 50-57. https://doi.org/10.4312/as.10.4.50-57

Podobni članki

11-20 od 646

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.