Razgrnimo skrivnosti disleksije. Odlike in težave ljudi s posebnimi sposobnostmi

Avtorji

  • Ana Krajnc

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.10.1.25-36

Ključne besede:

disleksija, sposobnosti, talenti, učne težave

Povzetek

Disleksija (diskalkulija) je posebno nevrolosko stanje. Vcasih je povezano z levicarstvom osebe. Pri ljudeh z disleksijo se pojavijo izpadi dolocenih sposobnosti in nekateri nadpovpreeni talenti. Ostale sposobnosti so lahko zelo ozke, npr. sposobnost poslusanja in razumevanja tega, kar oseba slisi, sposobnost govornega izrazanja, sposobnosti vizualne percepcije, sposobnost branja, sposobnost pisnega izrazanja, obcutek za kvantitativna razmerja (numericnost), smisel za red, prostorska orientacija, obvladovanje zaporedij ( abeceda, postevanka, dnevi v tednu, meseci), posluh itd. Ob vstopu v solo se pokazejo ucne težave. Ucenec se dolgo privaja branju, here z okenckom, izpusca crke, obraca crke (s, z, b, d) in stevilke, predvsem pa grdo pise in dela veliko napak. Vidna znacilnost so niZji dosezki od intelektualnih sposobnosti osebe, dokler ne razvije svojih posebnih strategij za branje, pisanje in premagovanje drugih primankljajev. Potem gre njegova pot strmo navzgor. Postane usoden poslovnez, politik, umetnik, znanstvenik ali kaj drug ega. Zivljenjske poti ljudi z disleksijo so navadno skrajne: ali zelo uspdne (ce se dokopljejo do svojih talentov) ali pa povsem neuspešne, ce podlezejo ucnim tezavam ze na zacetku solanja.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2004

Številka

Rubrika

Znanost razkriva

Kako citirati

Razgrnimo skrivnosti disleksije. Odlike in težave ljudi s posebnimi sposobnostmi. (2004). Andragoška Spoznanja, 10(1), 25-36. https://doi.org/10.4312/as.10.1.25-36