Motivi za izobraževanje učiteljev. Zakaj se učitelji srednjih šol formalno dopolnilno izobražujejo

Avtorji

  • Helena Halas Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.10.1.37-46

Ključne besede:

motivacija, strokovno spopolnjevanje, formalno dopolnilno izobraževanje, srednješolski učitelji

Povzetek

V prispevku so podani rezultati raziskave motivov za formalno dopolnilno izobrazevanje srednjesolskih učiteljev. Avtorica skusa v clanku spodbijati ocitke učiteljem, da se večinoma izobrazujejo zaradi napredovanja v nazive in visje placilne razrede. V anketnem vprasalniku so ucitelji ocenjevali pomembnost dvanajstih motivov: vedozeljnost, osebnostna rast, uporabnost znanja, aktivno preiivljanje prostega casa, dober predavatelj, krepitev strokovne avtonomije, zelja po stikih z ljudmi, cas izvajanja izobrazevanja, zanimive ucne oblike in ucne metode, vpliv in ugled v druzbi, napotilo vodstva ter napredovanje v naziv in visji placilni razred. Rezultati kazejo, da v vzorcu izstopajo motivi, kot so uporabnost znanja, vedozeljnost, dober predavatelj ter zanimive ucne oblike in ucne metode.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2004

Številka

Rubrika

Znanost razkriva

Kako citirati

Motivi za izobraževanje učiteljev. Zakaj se učitelji srednjih šol formalno dopolnilno izobražujejo. (2004). Andragoška Spoznanja, 10(1), 37-46. https://doi.org/10.4312/as.10.1.37-46

Podobni članki

1-10 od 552

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.