Most do izobrazbe. Izobraževalni program za odrasle z desetimi ali manj leti šolanja

Avtorji

  • Livija Knaflič Andragoški center Slovenije

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.10.1.48-56

Ključne besede:

izobrazba, izobraževalni program, temeljne spretnosti, pismenost, vseživljenjsko učenje

Povzetek

Most do izobrazbe je izobrazevalni program, namenjen odraslim z desetimi ali manj leti solanja, ki zelijo nadaljevati z izobrazevanjem na ravni srednje sole. Ci/j programa je odrasle, ki se ponovno vk!jucujejo v izobrazevanje, bo!je pripraviti na izobrazevanje, da bodo zato tudi uspesnejsi. Program vkljucuje obnavljanje ali pridobivanje temeljnih spretnosti, povezanih s pismenostjo, socialne spretnosti, spoznavanje ucnih metod in nacel vseživjenjskega ucenja. Zacetni uspeh je kljucnega pomena za motivacijo manj izobrazenih, ki se vkljucujejo v izobrazevanje, saj ima velika večina med njimi za seboj neugodne izkusnje s solanjem. Pricakujemo, da bodo izvajalci programa Most do izobrazbe ob večji prepoznavnosti izobrazevalnih ciljev in vsebin laže prišli do udelezencev, da bo program za udelezence zares privlacen in jim bo resnicno pomenil most v boljso prihodnost.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

01.12.2004

Kako citirati

Knaflič, L. (2004). Most do izobrazbe. Izobraževalni program za odrasle z desetimi ali manj leti šolanja. Andragoška Spoznanja, 10(1), 48–56. https://doi.org/10.4312/as.10.1.48-56

Številka

Rubrike

Za boljšo prakso