Pismenost na delovnem mestu

Avtorji

  • Angela Ivančič Andragoški center Slovenije

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.10.3.6-18

Ključne besede:

pismenost, funkcionalna pismenost, kadrovski viri, delovno mesto, temeljne spretnosti, človeški kapital, usposobljenost, izobraževanje

Povzetek

Pismenost na delovnem mestu postaja vse aktualnejsa taka zaradi zahtev, ki jih pred zaposlene postavlja informacijska tehnologija, kakor tudi zaradi novih pristopov k upravljanju delovnega mesta. Pojem pismenosti ne vkljucuje več samo branja in pisanja, ampak tudi t. i. nove temeljne spretnosti in kljucne kompetence, ki delavcem omogocajo, da sami upravljajo svoje delo in prevzemajo odgovornost za izboljsevanje produktivnosti ter doseganje organizacijkih ciljev. Zaradi velikega pomena, ki ga obdobje hiperkonkurence pripisuje podatkovno utemeljenemu odlocanju, je raba spretnosti pismenosti pomaknjena tudi v sredisce upravljanja novega delovnega mesta. Pri tem pa kritiki opozarjajo na evidenco, ki kaze, da se tudi ob sodobnih modelih upravljanja v organizacijah se vedno ohranjajo odnosi kontrole in omejene avtonomije delavcev. V takSnem kontekstu imajo lahko celo enostavne aktivnosti pisanja in branja razsirjene implikacije za delavce, kajti njihove pisane besede postajajo 'podatki' v procesu.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2004

Številka

Rubrika

Znanost razkriva

Kako citirati

Podobni članki

1-10 od 610

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.