Kakšne kompetence potrebujejo andragogi?

Avtorji

  • Nives Ličen Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.10.3.32-46

Povzetek

Besedilo razčlenjuje profesionalno vlogo izobrazevalca odraslih v casu vsezivljenjskega ucenja, pokaze na več dejavnikov, ki vplivajo na delovanje andragogov v praksi in s tem tudi na izobrazevm1je andragogov ter na razcepitev profesionalne vloge na vee segmentov. Pri oblikovanju programov za izobrazevanje andragogov in usposabljanje uciteljev v izobrazevanju odraslih bi morali upostevati naravno in kulturno okolje, v katerem ljudje zivijo, posebnosti razvoja v odraslosti in potreb odraslih !judi. Njihove potrebe po izobrazevanju namree segajo na razlicna podrocja zivljenja, ki implicirajo razlicne vrste ucenja in razvoj razlicnih kompetenc. Poleg tega je pomembna tudi tradicija izobrazevanja odraslih in izobrazevanja andragogov, dogajanje v praksi, teorije ucenja in razvoj koncepta kompetenc. Besedilo ugotavlja, da bi potrebovali programe, sestavljene iz dela, ki razvija splosne kompetence na podrocju humanistike, in dela, ki razvija specialisticne kompetence na podrocju izobrazevanja odraslih.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2004

Številka

Rubrika

Znanost razkriva

Kako citirati

Kakšne kompetence potrebujejo andragogi?. (2004). Andragoška Spoznanja, 10(3), 32-46. https://doi.org/10.4312/as.10.3.32-46

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 5 > >>