Izobraževanje ravnateljev in učiteljev razrednega pouka

Avtorji

  • Katica Pevec Semec

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.9.1.6-20

Ključne besede:

učitelj, ravnatelj, neformalno izobraževanje, razredni pouk

Povzetek

V zariscu razlicnih reform je vselej cilj vsezivljenjsko ucenje, taka v teoretskih izhodiščih kot pri strateškem prilagajanju izobrazevalnih sistemov novim zahtevam druzbenega razvoja. To velja tudi za reformo osnovne sole in uvajanje devetletne osnovne sole, kiju pravkar dozivljamo pri nas. Z raziskavo, ki smo jo izvedli na nekaterih gorenjskih osnovnih solah, smo zeleli poiskati odgovore na vprasanje, koliko so uCitelji razrednega pouka in njihovi ravnatelji sposobni vsezivljenjskega ucenja ter kako in kje to poteka. Zato je bil cilj raziskave ugotovttl konkretne oblike in vsebine vsezivljenjskega ucenja, kamor se vkljucujejo ucitelji razrednega pouka in njihovi ravnatelji na solah.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2003

Številka

Rubrika

Znanost razkriva

Kako citirati

Izobraževanje ravnateljev in učiteljev razrednega pouka. (2003). Andragoška Spoznanja, 9(1), 6-20. https://doi.org/10.4312/as.9.1.6-20

Podobni članki

1-10 od 532

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.