Izobraževanje v učeči se organizaciji

Avtorji

  • Henrik Dovžan

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.9.1.63-70

Ključne besede:

učeča se družba, znanje, intelektualni kapital

Povzetek

V sestavku obravnavamo dejavnike, ki pomembno vplivajo na poveeanje delovne uCinkovitosti clovdkih virov organizacije: intelektualni kapital, samoizobrazevanje, akcijsko ucenje, uporabno znanje podjetja in mreze za razvoj znanja. Intelektualni kapital, to je kombinacija izobrazbe, znanja in izkusenj, je najpomembnejse proizvodno sredstvo. Samoizobrazevanje je nova pot do znanja, ko odgovornost za pridobivanje znanja sprejemajo vsi zaposleni in se tudi dejansko izobrazujejo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2003

Številka

Rubrika

Za boljšo prakso

Kako citirati

Izobraževanje v učeči se organizaciji. (2003). Andragoška Spoznanja, 9(1), 63-70. https://doi.org/10.4312/as.9.1.63-70