Nacionalne prioritete in usposabljanje strokovnih delavcev za izobraževanje odraslih v Sloveniji

Avtorji

  • Ema Perme Ministrstvo za šolstvo in šport

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.17.4.12-22

Ključne besede:

izobraževanje odraslih, strokovni delavci v izobraževanju odraslih, neformalno izobraževanje odraslih, programi izobraževanja odraslih, dejavnosti izobraževanja odraslih.

Povzetek

Usposobljenost strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih je eden od dejavnikov kakovosti, ki pripomore k vključevanju v vseživljenjsko učenje. Ugotavljamo rast vključevanja v neformalne programe za odrasle, pa vendar zmanjševanje vlaganj javnih financ v splošno neformalno izobraževanje odraslih glede na načrte (Analiza ReNPIO 2005–2008, 2010). Pri odraslih se, poleg primanjkljaja izobrazbe, spretnosti in poklicnih ter strokovnih kompetenc, ki je pogostejše pri nižjeizobraženih in skupinah posebne družbene skrbi (odrasli s posebnimi potrebami, drugače ranljive in marginalne skupine, Romi in raz- lične etnične skupnosti …), srečujemo še s situacijskimi in dispozicijskimi ovirami. Te ustvarjajo temeljne ovire za uspešno vključevanje v vseživljenjsko učenje, kar pa pogosto pogojuje tudi razvoj temeljnih zmožnosti. Izobraževanje odraslih z ustrezno usposobljenimi strokovnjaki je eden od pomembnih družbenih mehanizmov za doseganje ciljev, opredeljenih v strateških dokumentih Evropske unije. Pred nami so velika vprašanja, saj nacionalna zakonodaja pomanjkljivo opredeljuje potrebno izobrazbo, znanje in kompetence strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih (ZOFVI, 1996 s sprem.; ZIO, 1996 s sprem.), nekoliko doslednejša je nacionalna politika izpopolnjevanja in usposabljanja strokovnih delavcev za posebne izobraževalne programe za odrasle z javno veljavnostjo in dejavnosti izobraževanja odraslih (t. i. infrastrukturne dejavnosti: informiranje in svetovanje, samostojno učenje, kakovost …).

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

16. 12. 2011

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Nacionalne prioritete in usposabljanje strokovnih delavcev za izobraževanje odraslih v Sloveniji. (2011). Andragoška Spoznanja, 17(4), 12-22. https://doi.org/10.4312/as.17.4.12-22

Podobni članki

1-10 od 752

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.