Andragoško spopolnjevanje in strokovni razvoj izobraževalcev odraslih

Avtorji

  • Tanja Možina Andragoški center Slovenije

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.17.4.23-43

Ključne besede:

izobraževalci odraslih, andragogika, profesionalizacija, stroka, andragoško spopolnjevanje, družbena strokovna identiteta, osebna strokovna identiteta, strokovni razvoj izobraževalcev odraslih

Povzetek

Osrednje vprašanje, s katerim se ukvarjam v prispevku, je, kako lahko z andragoškim spopolnjevanjem podpremo strokovni razvoj izobraževalcev odraslih. To je vse prej kot preprosta in enoznačna naloga. Že v izhodišču nas namreč čaka vprašanje o tem, »kdo je izobraževalec odraslih«, skupaj z zapletenostjo oblikovanja »strokovne identitete izobraževalcev odraslih«. V prvem delu prispevka prikazujem nekatere dosežke, ki kažejo na to, da o izobraževanju odraslih v Sloveniji lahko govo- rimo kot o stroki (profesiji). V drugem delu predstavljam nekatera izhodišča in cilje prenovljenega koncepta andragoškega spopolnjevanja, ki ga razvijamo na Andragoškem centru Slovenije. Prenovljeni koncept je zasnovan na kompetenčnem pristopu in andragoškem ciklu, pomemben konstitutivni element koncepta pa je tudi vpeljava postopkov priznavanja poprej pridobljenega znanja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Objavljeno

16.12.2011

Kako citirati

Možina, T. (2011). Andragoško spopolnjevanje in strokovni razvoj izobraževalcev odraslih. Andragoška Spoznanja, 17(4), 23–43. https://doi.org/10.4312/as.17.4.23-43

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki