Elektronsko izobraževanje v praksi. Primer programa LOLA

Avtorji

  • Lea Bregar
  • Margerita Zagmajster Andragoški center Slovenije

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.9.1.79-85

Ključne besede:

program LOLA, študij na daljavo, e-izobraževanje, mentor, nacionalni pomočnik

Povzetek

Slovenija je bila vkljucena v program Phare za studij na da!javo v obdobju od I995 do konca I999 kot ena izmed 11 srednje- in vzhodnoevropskih drzav. Eden od najpomembnejsih cil jev programa Phare je bit razviti človeške vire na podrocju studija na dal javo in odprtega ucenja. v okviru podprojekta Phare Train the Trainers so na Harriot Watt University iz Velike Britanije razvili izobrazevalni program LOLA (ucenje o odprtem ucenju). Leta I999 je bilo organizirano usposab!janje za 400 udeležencev iz 11 drzav Phare. Program LOLAje bit uspdna novost v evropskem izobrazevalnem prostoru ne le zaradi svojih vsebin, temvee tudi zaradi inovativne didaktike, sa} je bit celoten program oblikovan in izvajan kot 'on-line' program. V Clanku je na kratko predstavljen izobrazevalni program LOLA in izkusnje z njegovim izvajanjem kot primer e-izobrazevanja v praksi. Clanek avtorici zakljucujeta s predstavitvijo svojih pogledov na nadaljnje izvajanje programa LOLA in razvoj e-izobrazevanja v Sloveniji ter poudarjata potrebo po kakovostno doloceni in jasni strategiji na podrocju studija na daljavo, odprtega ucenja in e-izobrazevanja v Sloveniji.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2003

Številka

Rubrika

Za boljšo prakso

Kako citirati

Elektronsko izobraževanje v praksi. Primer programa LOLA. (2003). Andragoška Spoznanja, 9(1), 79-85. https://doi.org/10.4312/as.9.1.79-85

Podobni članki

1-10 od 951

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.