Učna pogodba - novo orodje v izobraževanju odraslih

Avtorji

  • Danijela Brečko

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.9.2.46-62

Povzetek

Ucne sposobnosti posameznikov, organizacj in druzbe postajajo daleč najpomembnejsi dejavnik konkurencne prednosti - na osebni, organizacijski in druzbeni ravni. Osebna pricakovanja "delavcev znanja" na eni strani in potrebe organizacije na drugi strani pa vse bolj postajajo predmet pogajanj in temelj "psiholoske" pogodbe. Ucna pogodba je torej rezultat pogajanj med posameznikom in organizacijo o izpolnjevanju ucnih ciljev. Posameznik sodeluje pri dolocanju ucnih ciljev, virov in strategij, vodi ucni oziroma izobrazevalni proces in samostojno razpolaga z dodeljenimi financnimi sredstvi.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2003

Številka

Rubrika

Za boljšo prakso

Kako citirati

Učna pogodba - novo orodje v izobraževanju odraslih. (2003). Andragoška Spoznanja, 9(2), 46-62. https://doi.org/10.4312/as.9.2.46-62