Andragoško svetovalno delo – ključ do uspešnega izobraževanja odraslih

Avtorji

  • Sabina Jelenc Krašovec Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.17.4.60-72

Ključne besede:

andragoški svetovalci, (manjkajoči) vezni člen, zvrsti andragoškega svetovalnega dela, ugotavljanje potreb po andragoškem svetovalnem delu.

Povzetek

Andragoško svetovalno delo (ASD) lahko razumemo kot pomemben vezni člen v izobraževanju odraslih, saj z ustrezno dostopnostjo do svetovalnih dejavnosti in njihovim kakovostnim izvajanjem pomembno pripomore k vključevanju vseh, tudi ranljivih skupin odraslih v učni in izobraževalni proces. Ponudba in izvajanje informacijskih in svetovalnih dejav- nosti se razlikujeta glede na to, kdo svetovalno delo ponuja in s kakšnim namenom ter cilji, kje se to izvaja, katerim skupinam odraslih je namenjeno, katere zvrsti prevladujejo, pa tudi glede na to, kdo svetovalne dejavnosti financira. Zahtevnejše zvrsti ASD lahko izvajajo le posebej usposobljeni svetovalci, sicer pa pri svetovalnem delu sodelujejo tudi drugi strokovnjaki, ki pri svojem siceršnjem delu le uporabljajo veščine svetovanja, ter prostovoljci.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Objavljeno

16.12.2011

Kako citirati

Jelenc Krašovec, S. (2011). Andragoško svetovalno delo – ključ do uspešnega izobraževanja odraslih. Andragoška Spoznanja, 17(4), 60–72. https://doi.org/10.4312/as.17.4.60-72

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>