Matematična pismenost kot temelj za vseživljenjsko učenje in družbeno vključenost

Avtorji

  • Mieke van Groenestijn Univerza uporabnih znanosti, Utrecht

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.17.4.83-92

Ključne besede:

izobraževanje, izobraževanje odraslih, matematična pismenost, pismenost, socialna vključenost

Povzetek

Evropska komisija opisuje pismenost in matematično pismenost v kombinaciji z reševanjem problemov kot ključni kompo- nenti za to, da je človek uspešen v družbi. Večina ljudi se zaveda potrebe po pismenosti, matematični pismenosti pa se še vedno ne pripisuje bistvenega pomena za preživetje v družbi. Vendar rezultati mednarodnih študij kažejo, da ljudje z nižjo izobrazbo na splošno niso tako uspešni kot ljudje z več izobrazbe. Še posebej matematična pismenost bo postala čedalje bolj pomembna v sodobni in bodoči družbi. Pismenost in matematična pismenost sta ključnega pomena za vseživljenjsko učenje in družbeno vključenost. Prispevek poudarja potrebo po matematični pismenosti v procesu vseživljenjskega učenja. Prvi del opisuje, kako se je kon- cept matematične pismenosti razvil iz osnovnih veščin v ključne kompetence. V drugem in tretjem delu se pojasnjujejo načini učenja in poučevanja v izobraževanju odraslih. V četrtem delu se pojasnjuje Evropski okvir matematične pismenosti kot dela formalnega sistema izobraževanja v Evropi, ki je del Evropskega okvira kvalifikacij.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

16. 12. 2011

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Matematična pismenost kot temelj za vseživljenjsko učenje in družbeno vključenost. (2011). Andragoška Spoznanja, 17(4), 83-92. https://doi.org/10.4312/as.17.4.83-92

Podobni članki

11-20 od 636

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.