Programi e-izobraževanja – izkušnje z izvajanjem in načrti

Avtorji

  • Margerita Zagmajster Andragoški center Slovenije

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.17.4.94-102

Ključne besede:

e-izobraževanje, programi e-izobraževanja, projekti ESS, spletna učilnica.

Povzetek

Predstavili bomo izkušnje s programi e-izobraževanja, katerih razvoj ali posodabljanje in prilagoditev za e-izobraževanje je bilo sofinancirano s sredstvi Evropskega socialnega sklada (ESS). Te programe smo na Andragoškem centru Slovenije (ACS) izvajali v letih 2009, 2010 in 2011 v okviru projekta ESS – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2009 do 2011, podprojekt Usposabljanje za andragoško delo. Programe e-izobraževanja bomo predstavili z vidika didaktičnega koncepta e-izobraževanja, glede na njihovo tehnološko in pedagoško podporo, izvedbene značilnosti in značilnosti udeležencev. Prikazali bomo tudi načrte ACS na področju e-izobraževanja v okviru projekta ESS Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih za obdobje od 2011 do 2014.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

16. 12. 2011

Številka

Rubrika

Za boljšo prakso

Kako citirati

Programi e-izobraževanja – izkušnje z izvajanjem in načrti. (2011). Andragoška Spoznanja, 17(4), 94-102. https://doi.org/10.4312/as.17.4.94-102

Podobni članki

1-10 od 675

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.