Programi e-izobraževanja – izkušnje z izvajanjem in načrti

Avtorji

  • Margerita Zagmajster Andragoški center Slovenije

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.17.4.94-102

Ključne besede:

e-izobraževanje, programi e-izobraževanja, projekti ESS, spletna učilnica.

Povzetek

Predstavili bomo izkušnje s programi e-izobraževanja, katerih razvoj ali posodabljanje in prilagoditev za e-izobraževanje je bilo sofinancirano s sredstvi Evropskega socialnega sklada (ESS). Te programe smo na Andragoškem centru Slovenije (ACS) izvajali v letih 2009, 2010 in 2011 v okviru projekta ESS – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2009 do 2011, podprojekt Usposabljanje za andragoško delo. Programe e-izobraževanja bomo predstavili z vidika didaktičnega koncepta e-izobraževanja, glede na njihovo tehnološko in pedagoško podporo, izvedbene značilnosti in značilnosti udeležencev. Prikazali bomo tudi načrte ACS na področju e-izobraževanja v okviru projekta ESS Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih za obdobje od 2011 do 2014.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

16.12.2011

Kako citirati

Zagmajster, M. (2011). Programi e-izobraževanja – izkušnje z izvajanjem in načrti. Andragoška Spoznanja, 17(4), 94–102. https://doi.org/10.4312/as.17.4.94-102

Številka

Rubrike

Za boljšo prakso