Pospešeno in kakovostno izobraževanje odraslih je pot iz gospodarske krize - Od funkcionalno nepismenih k razvitim ljudem

Avtorji

  • Ana Krajnc Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.16.1.10-22

Ključne besede:

ekonomska in socialna kriza, temeljne lastnosti in sposobnosti (basic skills), terciarna izobrazba, funkcionalna nepismenost, konstruktivizem v izobraževanju odraslih, "bančniški" način izobraževanja, dialoški način izobraževanja, usposabljanje za delo in življenje, vseživljenjsko izobraževanje

Povzetek

Futurologi so gospodarsko, finančno in socialno krizo napovedali. Ekonomska rast pride enkrat do svoje meje. Prestrukturi- ranje vrednot omogoča nov način delovanja ljudi za preživetje in je edina pot iz krize. Za to pa potrebujejo veliko več znanja in izobraževanje odraslih postaja eden od glavnih dejavnikov za premagovanje svetovne krize. Vitalnost družbe se meri po stopnji razvitosti človeškega kapitala (povprečno število let šolanja na prebivalca, stopnja umrljivosti dojenčkov, pričakova- na življenjska doba). Sloj funkcionalno nepismenega prebivalstva ni sposoben sam preživeti v novih razmerah dela in življe- nja informacijske družbe, družbe sprememb ali družbe tveganja. Slovenija ima visoko stopnjo funkcionalno nepismenega ali trajno brezposelnega prebivalstva. Ozko preusposabljanje ne zadošča več za zagotavljanje zaposljivosti posameznika. Samo zvišanje stopnje izobrazbe in sodelovanje v odprtih možnostih okolja razvijeta ljudi do te mere, da postanejo samozadostni. Če je množica neizobraženih (ti se kopičijo kot brezposelni) prevelika, se odpira vprašanje, kdo jih bo preživljal. Temeljne spretnosti in sposobnosti ljudi današnjega časa se razvijejo v novi kakovosti izobraževanja, dialogu in kritičnem mišljenju. Konstruktivizem zagovarja razvoj osebnosti v nasprotju s šolstvom, preobremenjenim z mehaničnim memoriranjem.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

16. 03. 2010

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Pospešeno in kakovostno izobraževanje odraslih je pot iz gospodarske krize - Od funkcionalno nepismenih k razvitim ljudem. (2010). Andragoška Spoznanja, 16(1), 10-22. https://doi.org/10.4312/as.16.1.10-22

Podobni članki

1-10 od 750

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 5 6 > >>