Vpliv šole in okolja na odnos odraslih srednješolcev do podjetništva

Avtorji

  • Jaka Vadnjal GEA College – Visoka šola za podjetništvo
  • Dejan Jelovac GEA College – Visoka šola za podjetništvo
  • Janez Damjan Sartes d.o.o.

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.16.1.23-34

Ključne besede:

podjetnik, podjetništvo, izobraževanje, srednja šola, vpliv okolice, starši, učitelji, podjetniške značilnosti

Povzetek

Članek proučuje odnos do podjetništva med slovenskimi odraslimi srednješolci. V ta namen je bilo anketiranih dva tisoč dijakov četrtih letnikov ekonomskih gimnazij in srednjih šol ekonomske usmeritve oziroma več kot četrtina tega dela populacije. Poleg njih smo v raziskavo zajeli še 1.150 dijakov na 25 drugih šolah, kjer v predmetnikih ni poslovnih predmetov ali podjetništva. Med znanstvenimi cilji je predvsem ugotavljanje vplivov socialnih in psiholoških dejavnikov na odnos dijakov do podjetništva. Glavni raziskovalni inštrument je bila pisna anketa, ki je vsebovala lestvice stališč, ocene lastnosti, interesov in drugih dejavnikov, ki vplivajo na podjetniško obnašanje, ter sociodemografska vprašanja. Ključna ugotovitev raziskave je, da se je skoraj polovica dijakov opredelila za to, da jih zanima podjetniška kariera. Priporočila, ki izhajajo iz ugotovitev, so predvsem namenjena snovalcem učnih programov v srednjih šolah in načrtovalcem programov spodbujanja podjetništva.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

16. 03. 2010

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Vpliv šole in okolja na odnos odraslih srednješolcev do podjetništva. (2010). Andragoška Spoznanja, 16(1), 23-34. https://doi.org/10.4312/as.16.1.23-34

Podobni članki

1-10 od 600

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.